andriolli_obozowisko

Partia Narbutta liczyła do 300 ludzi

Z Ludwikiem Narbuttem wyruszyli w pole jego 17 letni brat Bolesław, rządca Duczman i kilku ludzi ze dworu. Na drugi dzień przyłączył się do nich Leon Kraiński z Hryszaniszek z kilku ludźmi, a potem ks. wikary Stefan Horbaczewski z Ejszyszek z kilkuna ...

powstanie_na_ziemiach_zabranych

Narbutt jako wódz był energiczny

W roku 1938 upływa 75 lat od chwili wybuchu powstania styczniowego. Naród polski, ciemiężony przez najeźdźcę, chwytał się raz po raz oręża by porwać pęty długiej niewoli, stawał do nierównej walki, wychowywał młode pokolenie na ideałach niepodległośc ...

pogrzeb_narbutta

Saładuszka – zdrajca Ludwika Narbutta

Po śmierci matki pracowałam jeszcze rok jeden przy ojcu ukochanym, ale zaszły wypadki, które zmusiły mnie wyjechać do Lidy. Pożar stajni i wozowni pozbawił nas uprzęży i bryczki; choroby uczennic, krup jednej i tyfus drugiej, znaczna odległość do dok ...

oddzial_w_marszu_Adriolli

Organizacja partji Ludwika Narbutta

Ludwik Narbutt nie brał udziału w tych przygotowaniach do powstania, bo uważał, że niepożądane jest rozpraszanie energji na prace, które załatwiać powinni inni patrjoci, do tego powołani. Sam, jako przyszły wódz, w skupieniu oczekiwał hasła: "do bron ...

powstancze_wladze

Powstańcze władze cywilne w pow. lidzkim

Powstanie lidzkie miał przygotować powiatowy komitet rewolucyjny, w skład którego wchodzili: obywatel Henszel Konstanty z Wołdaciszek, jako prezes komitetu i t. zw. Naczelnik cywilny, obywatel Grażycz Witold z Siehieniowszczyzny, jako przedstawiciel ...

boj_grottger

Wybuch powstania w powiecie lidzkim

Powiat lidzki, zamieszkały przeważnie przez drobną - szlachtę polską, jak wiele innych na Litwie, w krótkim czasie uległ propagandzie, szerzonej potajemnie przez organizację rewolucyjną przy pomocy księży, szlachty i młodzieży akademickiej oraz specj ...

Bitwy_i_potyczki_1863

Wileńskie bitwy i potyczki w latach 1863 – 1864

Troki, Wil., p. trocki; miasto. Już 6. lutego ukazali się we wileńskiem województwie powstańcy, odbijając w liczbie 6 partyę 27 rekrutów, nocującą w karczmie w pobliżu Trok. W powiecie trockim 8., 9. i 10. lutego poczęły się formować oddziały powsta ...

miejsce_smieci_ludwika_narbutta

Likwidacja Powstania lidzkiego

Ze zgonem wodza partja jego przestaje istnieć. W liczbie poległych pod Dubiczami stwierdzono następujących powstańców: 1) Narbutt Ludwik - lat 32, 2) Brzozowski Aleksander - lat 32, doktór z Grórnofela, 3) Brzozowski Franciszek - lat 35, obywatel ...

smierc_ludwika_narbutta

Śmierć Narbutta pod Dubiczami

Po nieudanej wyprawie na Narbutta pod Kowalkami w puszczy Nackiej Moskale nie poprzestali próbować szczęścia, aby dopaść go znacznemi siłami i ostatecznie rozbić. Na głowę Narbutta generał gubernator Wileński nałożył znaczną nagrodę, licząc na to, że ...

krolestwo_kongresowe

Królestwo przed wybuchem powstania

Ponury car (Mikołaj I) czuł, że grunt chwieje się pod jego żelaznemi stopami, że kajdany, któremi potrząsał i groził ludom Europy, wysuwają mu się z ręki, że pod wpływem ciosów wojennych rozpada się i pęka odbudowany przez niego gmach despotyzmu, z k ...

grottger_polonia

Pogląd ogólny na powstanie styczniowe

Nam, wzrastającym w atmosferze, przesiąkłej strachem przed niedawnemi jeszcze represjami Berga i Murawjewa, wśród łoskotu walonych w gruzy wrażą ręką zrębów gmachu tysiącletniej kultury polskiej - mówiono o powstaniu ze zgrozą... Szeptano o tym "Sześ ...

narbutt_1868

O Naczelniku Ludwiku Narbutcie

Syn dziejopisa Litwy, Teodora Narbutta i Krystyny z Sadowskich, córki kościuszkowskiego żołnierza, urodził się w pamiętnym dla nas roku 1831, a urodzeniu jego niezwykłe towarzyszyły okoliczności. Na dziedziniec przybiegła znaczna liczba żołnierzy z o ...