O Projekcie

Marsz pamięci
Szlakiem Ludwika narbutta

Przywracamy pamięć o wielkim bohaterze Powstania Styczniowego.

Marsz

Miejsca pamięci

Espedycja

Szlak historyczny

Pomoc

Cel charytatywny

76pp

Cele projektu

Uczczenie pamięci wielkiego Polaka i bohatera Powstania Styczniowego - płk Ludwika Narbutta, propagowanie pamięci o nim oraz wsparcie wyprawkami szkolnymi polskich dzieci w jednej ze szkół na Litwie. Co łączy płk Ludwika Narbutta z Monte Cassino a tym bardziej ze Szczecinem? Imię naszego bohatera przyjął polski 76 Lidzki Pułk Piechoty stacjonujący w latach 1919 - 1939 w Grodnie. Żołnierze tego pułku walczyli m.in. w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców „Rysiów” wchodzących w skład 5 Kresowej Dywizji Piechoty walczącej w 2 Korpusie Polskim generała dywizji Władysława Andersa pod Monte Cassino w 1944 roku. Ze Szczecinem łączy pułkownika 29 Szczecińska Brygada Zmechanizowana im. Króla Stefana Batorego działająca w latach 1995 – 1998, który przejął tradycje 76 PP im. Ludwika Narbutta. W 2021 roku minęło 25 lat od wręczenia brygadzie sztandaru na ręce dowódcy brygady ppłk. dypl. Mirosławowi Szyłkowskiemu.

Spadkobiercy tradycji

"Tylko z godnością panowie." - Ludwik Narbutt

Przywrócenie pamięci Ludwika Narbutta, bohatera Powstania Styczniowego. Pamięci spadkobierców tradycji, żołnierzy 76 Lidzkiego Pułku Piechoty im. Ludwika Narbutta, żołnierzy wileńskiej i nowogródzkiej AK oraz współcześnie służących naszej Ojczyźnie. Postać ta łączy w sobie elementy silnej woli, patriotyzmu i poświęcenia w walce o wolność. W historii Polski zapomniana. Z powodu żywej historii powstańczej na terenach obecnej Wileńszczyzny pragniemy podtrzymywać i przywoływać jego pamięć w Polsce.

Złożony na mchu leśnym skonał ze słowami na ustach: "Dulce est pro patria mori"
(O jak słodko umierać za Ojczyznę)

Michał Elwiro Andriolli, Śmierć Ludwika Narbutta w Dubiczach, 1864–1865