choragiew_oddzialu_powstanczego

Działania Narbutta w puszczy Nackiej

Zaraz po Wielkiejnocy Rosjanie wyruszyli znów, na poszukiwania Narbutta z następującemi siłami: 1) kapitan Timofiejew - szedł z Nowego Dworu na Sobakińce na czele dwu kompanij Pawłowskiego pułku piechoty i plutonu 42 pułku kozaków dońskich, razem ok ...

leon_kulczycki

Działania Narbutta w puszczy Grodzieńskiej

Tymczasem Narbutt na wieść, że jakaś partja rekrutów z Królestwa Polskiego miała być prowadzona przez Szczuczyn do Grodna, wyruszył z "obozu dubickiego" śpiesznym marszem do puszczy Grodzieńskiej i koło Berszt urządził zasadzkę, oczekując tam jakiś c ...

wymarsz_do_boju

Wyruszenie Ludwika Narbutta „w pole”

W czasie pobytu w obozie dubickim postanowił Narbutt wykonać zamiar, który powziął na przełomie 1862/63 r., aby jakimś czynem bohaterskim skłonić naród do ogólnego powstania, a doskonale orjentując się w nastrojach kraju, powziął zamiar urządzenia na ...

wlodzimierz_nazimow

Stan Armji Rosyjskiej na Litwie

Zanim przejdziemy do działań wojennych partji Ludwika Narbutta, musimy na wstępie scharakteryzować i choć w streszczeniu podać stan armji rosyjskiej na Litwie w czasie powstania: Armja rosyjska w lutym 1863 r. składała się tu z dywizji lejb-gwardji ...

pamiatka_rocznicy_unii

Przygotowania do powstania styczniowego

W takich warunkach i nastrojach nadchodził dzień wybuchu, uznany przez Centralny Komitet Narodowy, jako Tymczasowy Rząd Narodowy, za odpowiedni do podjęcia walki. W końcu stycznia 1863 r. ukazała się specjalna odezwa, wzywająca Litwę do powstania. Ot ...

manifestacja_w_kownie

Okres manifestacyj narodowych

W takim stanie pół swobody, pod wpływem emigracji, a za przykładem Królestwa Polskiego, wśród młodzieży na Litwie począł się budzić silny ruch narodowy, rozpoczęto tworzyć tajne stowarzyszenia, kółka patrjotyczne, zbierać składki na cele narodowe, śp ...

centralny_komitet_narodowy_w_warszawie

Stan kraju po upadku powstania listopadowego

Po upadku powstania listopadowego na jesieni 1831 roku niemal wszyscy wybitniejsi obywatele, biorący w niem udział, byli zmuszeni opuścić kraj i ruszyli na tułaczkę emigracyjną. Emigranci nasi, przebywając w państwach wolnych i demokratycznych, prze ...

mapa_dubicze

Marsz Pamięci Szlakiem Narbutta

Co łączy płk Ludwika Narbutta z Monte Cassino a tym bardziej ze Szczecinem? Imię naszego bohatera przyjął polski 76 Lidzki Pułk Piechoty stacjonujący w latach 1919 - 1939 w Grodnie. Żołnierze tego pułku walczyli m.in. w 13 Wileńskim Batalionie Strz ...

edward_rydz_smigly

Z pieśnią nadziei i wytrwania na ustach

Naród, którego duch nie ma heroizmu jako składnika dominującego — jest narodem bez przyszłości. Bez czynnika heroizmu najbystrzejszy intelekt zmarnuje się w jałowej kalkulacji, największa siła woli zwyrodnieje w egoizmie, najbogatsza kultura stanie s ...