psalmy_przyszlosci

Psalmy Przyszłości

Prze­ciw pie­kłu pod­nieść kord! Bić sza­ta­nów czar­ny ród! Roz­ciąć sza­blą krwa­wy knut Bar­ba­rzyń­skich w świe­cie hord! Lecz nie nę­cić pol­ski Lud By niósł Szlach­cie pol­skiej mord! Mar­ne wrza­ski - próż­ne mowy - Z krwi i z bło­ta sta­ry ...

moje_wilno

700 lat Wilna

Moje Wilno Do Ciebie przybywam z nostalgii nutą, Okolicznymi łąkami pachnącymi rutą. Twoimi ulicami historii pełnymi, Oczami i sercem dotykam szczerymi. Tam w Ostrej Bramie spotykamy Ciebie, Z obrazu błogosławisz i pamiętasz w niebie. Gdzie strofy ...