szlak_bojowy

Szlak bojowy Narbutta

 • 7.02.1863 – Odczytanie manifestu Rządu Narodowego w parafjach: w Naczy, Zabłociu, Ejszyszkach i innych.
 • 10.02.1863 – Ukazanie się pierwszej partji lidzkiej w folwarku Kazimierzówka, skąd później ruszyła na Marcinkańce.
 • 13.02.1863 – Ludwik Narbutt otrzymuje wezwanie Rządu Narodowego i organizuje partje lidzką w rejonie: Szawry-Nacza.
 • 17-28.02.1863 – Partja Ludwika Narbutta przeprowadza werbunek w rejonie Nacza-Ejszyszki.
 • 27.02.1863 – Ludwik Narbutt w rejonie Naczy powiesił tysiącznika Korzela i udał się na Ejszyszki.
 • 9.03.1863 – Bitwa pod Rudnikami.
 • 10.03.1863 – Potyczka pod Olkienikami.
 • 14.03.1863 – Wybuch powstania w Grodnie. Kulczycki w puszczy Grodzieńskiej łączy się z oddziałem Ludwika Narbutta.
 • 15-22.03.1863 – Ludwik Narbutt w rejonie Surkonty-Zabłoć-Wołdaciszki werbuje nowych ochotników do partji.
 • 22.03.1863 – Płk. Ałchazow pod Mitkiszkami rozbił powstańców wileńskich; z rozbitkami Andriolli dotarł do obozu Ludwika Narbutta.
 • 25.03-10.04.1863 – Ludwik Narbutt w rejonie Nowy Dwór-Szczuczyn przeprowadza nowy werbunek do partji.
 • 10.04.1863 – Patrol Ludwika Narbutta zniszczył most na Kotrze pod Bersztami.
 • 11.04.1863 – Bitwa pod Dubiczanami (Piłownia) w lesie Starzyna.
 • 15-20.04.1863 – Ludwik Narbutt w obozie dubickim – w puszczy Nackiej przeprowadza reorganizację partji.
 • 20.04 .1863 – Bitwa pod Kowalkami (uroczysko Łaksztuć) nad jez. Dumbla.
 • 21.04.1863 – Potyczka pod Staniuńcami oddziału Czudowskiego z partji Narbutta.
 • 30.04.1863 – Ludwik Narbutt mianowany zostaje Pułkownikiem WP.
 • 2-4.05.1863 – Ludwik Narbutt ukrywa się w puszczy Dubickiej.
 • 4.05-5.05.1863 – Klęska pod Dubiczami – smierć Ludwika Narbutta.
 • 6.05.1863 – Pogrzeb Ludwika Narbutta i jego towarzyszy w Dubiczach.
 • 12.0.18635 – Nabożenstwo żałobne w kościele dubickim za poległych powstańców pod Dubiczami.
 • 12.05.1863 – Płk. Ałchazow rozbił resztki partji lidzkiej pod dowództwem Bolesława Narbutta nad rzeką Kotrą.

Możliwość komentowania została wyłączona.