zyciorys-wodza

Życiorys Wodza

Naszą misją jest propagowanie wiedzy o Ludwiku Narbutcie, jego Powstańcach oraz o wszystkich Żołnierzach, którzy Szlakiem Narbutta przemierzali bezkres niedoli w sztafecie patriotów. Zdigitalizowaliśmy książkę „Ludwik Narbutt. Życiorys Wodza w powstaniu styczniowem na Litwie”, która od dziś dostępna jest online w naszym serwisie internetowym.

www.szlakiemnarbutta.pl/zyciorys-wodza

Zachęcamy także do zainteresowania się współczesną książką pt. „Ludwik Narbutt 1832-1863” oraz wsparcia działań statutowych Fundacji Kresowej Szlakiem Narbutta.

www.szlakiemnarbutta.pl/ksiazka

Przedmowa z książki „Ludwik Narbutt. Życiorys Wodza w powstaniu styczniowem na Litwie” w opracowaniu Władysława Karbowskiego, 1933 – 1935. Wydawnictwo: 76. Lidzki Pułk Piechoty im. Ludwika Narbutta.

OD DOWÓDCY 76 LIDZKIEGO PUŁKU P. IM. LUDWIKA NARBUTTA
76 Lidzki pułk piechoty im. Ludwika Narbutta, wydając tę książkę, pragnie dać wyraz swego przywiązania do tradycji, która była i będzie dla wojska źródłem ożywiającem ciągle nowe pokolenia bojowników męstwem bohaterskich przodków.

Pułk nasz, którego zaczątkiem była w 1918 roku Samoobrona ziemi lidzkiej, czuje się nierozerwalnie związany z Tymi, którzy przed 72 laty na tej ziemi walczyli. Wierzę, że młody żołnierz naszego pułku, przeczytawszy te karty, głębiej niż przedtem pojmie ciążący na nim obowiązek sposobienia się, aby w przyszłości chorągiew pułkowa godną pozostała pamięci Narbutta. Zrealizowanie wydawnictwa stało się możliwe dzięki przedewszystkiem Tym, którzy z chwilą wyzwolenia ziemi lidzkiej odrazu w 1920 roku pod przewodnictwem Zwycięzcy z pod Lidy Generała dyw. Edwarda RYDZA ŚMIGŁEGO zajęli się uczczeniem pamięci powstańców 1863 roku, a więc w pierwszym rzędzie dzięki p. Wicewojewodzie Marjanowi JANKOWSKIEMU.

Później prace w tym kierunku prowadził niestrudzenie ppłk. dypl. Edward PERKOWICZ, który opracował w 1933 roku jedniodniówkę pułkową dla upamiętnienia aktu poświęcenia pomnika w Dubiczach i zachęcił por. Władysława KARBOWSKIEGO do opracowania niniejszej monografji.

Wreszcie szatę obecną nadał książce P. Józef JODKOWSKI, Dyr. Muzeum Państwowego w Grodnie, bez którego pomocy pułk nie mógłby wykonać pracy wydawniczej.

Wkońcu pozwalam sobie wyrazić wdzięczność pułku Panu Generałowi brygady A. LITWINOWICZOWI, D-cy O. K. III, Szefowi Wojsk. Biura Historycznego w Warszawie i Panom Wojewodom: wileńskiemu, białostockiemu i nowogródzkiemu za pomoc, okazaną w zrealizowaniu wydawnictwa.

OZIEWICZ
pułkownik
dowódca pułku

Możliwość komentowania została wyłączona.