powstanie_styczniowe_1863

Groby i pamiątki z okresu Powstania styczniowego

Na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie po zakończeniu II wojny światowej włączonych do radzieckich republik: litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej pozostały tysiące polskich świątyń, cmenta ...

krolestwo_kongresowe

Królestwo przed wybuchem powstania

Ponury car (Mikołaj I) czuł, że grunt chwieje się pod jego żelaznemi stopami, że kajdany, któremi potrząsał i groził ludom Europy, wysuwają mu się z ręki, że pod wpływem ciosów wojennych rozpada się i pęka odbudowany przez niego gmach despotyzmu, z k ...

grottger_polonia

Pogląd ogólny na powstanie styczniowe

Nam, wzrastającym w atmosferze, przesiąkłej strachem przed niedawnemi jeszcze represjami Berga i Murawjewa, wśród łoskotu walonych w gruzy wrażą ręką zrębów gmachu tysiącletniej kultury polskiej - mówiono o powstaniu ze zgrozą... Szeptano o tym "Sześ ...