apel_pamieci_1863

Apel Pamięci 1863


ZOBACZ: Cytadela. Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

BOHATEROWIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!
MIESZKAŃCY
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!

W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego stajemy do uroczystego Apelu Pamięci, aby złożyć hołd tym,
którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski.

Wzywam Żołnierzy Powstania Styczniowego, którzy walczyli o wolność Ojczyzny pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem.
Wołam wszystkich bohaterów zrywu narodowego dążących ku wolnej Polsce, którzy polegli w walce z carskim zaborcą.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przywołuję do nas: generała Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Jana Jeziorańskiego, Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego,
którzy zostali straceni na szubienicach Cytadeli Warszawskiej przez carskich oprawców.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam konspiratorów i członków pierwszych władz powstańczych: kapitana Jarosława Dąbrowskiego, Stanisława Szwarce, Oskara Awejde,
Agatona Gillera, Józefa Kajetana Janowskiego, Władysława Daniłowskiego, Karla Ruprechta, Edwarda Siwińskiego, Stefana Bobrowskiego,
Jana Maykowskiego i księdza Karola Mikoszewskiego.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam dowódców oddziałów partyzanckich walczących w heroicznych bojach w obronie ziemi polskiej.
Was wzywam: generale Janie Michale Heydenreichu „Kruku” – zwycięzco spod Żyrzyna, generale Józefie Hauke-Bosaku – dowódco 2. Korpusu w Sandomierskiem i Krakowskiem, pułkowniku Dionizy Czachowski – bohaterze ziemi sandomierskiej i opatowskiej, generale Marianie Langiewiczu – dyktatorze Powstania Styczniowego, Marcinie Borelowski „Lelewelu” z Lubelszczyzny, Konstanty Ramotowski z Puszczy Augustowskiej, generale Antonie Jeziorański, generale Edmundzie Taczanowski – dowódco oddziałów wielkopolskich,
Józefie Oxinski z Kaliskiego, Onufry Duchiński z Podlasia, Ignacy Mystkowski i Józefie Trąpczyński z Puszczy Kurpiowskiej.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam dowódców i powstańców walczących na Litwie, a wśród nich: Konstantego Kalinowskiego, Zygmunta Sierakowskiego „Dołęgę”, Ludwika Narbutta – partyzanta ziemi lidzkiej i nowogródzkiej, Feliksa Wysłoucha – partyzanta trockiego, Denisa Benedykta – bohatera ziemi żmudzkiej i Walerego Wróblewskiego z ziemi grodzieńskiej.
Przywołuję powstańców walczących na Rusi, Wołyniu i Podolu pod komendą generała Edmunda Różyckiego i generała Józefa Wysockiego.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam ochotników z Francji, Węgier, Włoch i innych krajów bohatersko walczących o wyzwolenie Polski, a wśród nich: Francois Rochenbrune’a – dowódcę „Żuawów Śmierci”, pułkownika Francesco Nullo i kapitana Andrieja Potiebnię.
STAŃCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Przywołuję do apelu kapelanów, którzy w szeregach oddziałów powstańczych walczyli i ginęli oraz nieśli powstańcom posługę, duszpasterską i wsparcie moralne.
Wołam księży straconych przez rosyjskiego zaborcę za wierność Bogu i Ojczyźnie, a wśród nich: Stanisława Brzóskę i Antoniego Mackiewicza.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam patriotyczną młodzież polską, studentów, powstańców i konspiratorów, którzy przelewali krew za niepodległą Polskę.
Przywołuję kobiety polskie walczące w oddziałach powstańczych, łączniczki i kurierki Rządu Narodowego oraz te,
które stanęły u boku swych najbliższych, by dzielić z nimi losy zesłańczej katorgi.

Wołam zesłańców syberyjskich, więźniów i katorżników carskich, których prochy pozostały w tajgach syberyjskich na dalekiej północy oraz na szlakach zesłania.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam rodaków, którzy kontynuowali polskie tradycje niepodległościowe, a wśród nich: Żołnierzy ze wszystkich frontów I i II wony światowej,
bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia antykomunistycznego oraz działaczy opozycji demokratycznej.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam członków organizacji niepodległościowych i harcerskich drużyn noszących imię generała Romualda Traugutta oraz innych bohaterów zrywu narodowego,
którzy kultywując pamięć o czynie zbrojnym powstańców styczniowych, przekazywali ja następnym pokoleniom.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przywołuję wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Do Was się zwracam, potomni! Nie zapomnijcie o bohaterach Powstania Styczniowego oraz o wszystkich rodakach poległych w walce,
zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych w długiej i trudnej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości.
Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia – nie były daremne.
Niech postacie bohaterskich rodaków i ich heroiczne czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego,
będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny
oraz gotowości służenia Jej w potrzebie.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Możliwość komentowania została wyłączona.