Ku_Ostrej_Bramie

Ku Ostrej Bramie

Paweł Rokicki
Publikacja zdjęć jest okazją do oddania czci oficerom i żołnierzom AK – obrońcom Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. W pierwszej kolejności tym, którzy polegli w walce lub zostali zamordowani w więzieniach i obozach, zarówno okrytym sławą dowódcom polowym, takim jak kpt. Gracjan Fróg „Szczerbiec”, por. Jan Piwnik „Ponury” czy ppor. Anatol Radziwonik „Olech”, jak i tysiącom szeregowych partyzantów, do dziś często bezimiennych. Sylwetki wielu z nich uwiecznione zostały na zamieszczonych w albumie fotografiach.


Szlakiem...

Szlakiem Narbutta

Kazimierz Krajewski
Niniejszy tom składa się z dwóch części. W eseju wstępnym pióra Kazimierza Krajewskiego podjęta została próba ukazania biuletynu „Szlakiem Narbutta” na tle działalności Biura Informacji i Propagandy Komendy Nowogródzkiego Okręgu AK. Druga część pracy prezentuje zawartość zachowanych numerów „Szlakiem Narbutta”, które udało się po latach odnaleźć.album_powstancow

Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny

Alesia Sauczuk, Aliaksandr Radziuk, Wiesław Caban
Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie poprzedziły manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. Wydarzenia te stały się inspiracją do wykonania fotografii, znajdujących się w prezentowanym albumie. Wykonywanie zdjęć w stroju żałobnym i z emblematami świadczącymi o polskości było swoistego rodzaju protestem przeciwko caratowi. Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. objęły całą Białoruś, jednak najintensywniej wystąpiły w zachodniej części, czyli na Grodzieńszczyźnie, a głównie w samym Grodnie.
Ludwik_Narbutt_Kolyszko

Ludwik Narbutt

Paweł Komorowski, Aleksander Kołyszko
Z dziejów historycznej świadomości Polaków na Ziemi Lidzkiej. Źródła legendy Ludwika Narbutta i losy tablicy ku czci Ludwika Narbutta po II wojnie światowej.


Ludwik_Narbutt_Karbowski

Ludwik Narbutt

Władysław Karbowski
Poległ 5 maja 1863 r. w walce z wojskami rosyjskimi pod Dubiczami. Młodszy brat Ludwika Bronisław, pisał w swoim pamiętniku o nim: „Widziałem go w 1860 roku w Lidzie. Był niewielkiego wzrostu, szczupły, blondyn, nieco łysy, z melancholijnym wyrazem na twarzy wielki zdrowy rozsądek, uczciwość, miłość dla ludzi – to były główne jego zalety małomówiący, skromny w ułożeniu, chętny zawsze dla każdego z pomocą”. Był członkiem konspiracji w Armii Imperium Rosyjskiego, poprzedzającej wybuch powstania styczniowego.
W_siedemdziesiata_rocznice

1863

76 Lidzki Pułk Piechoty im. Ludwika Narbutta
W siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego na Litwie. Na odsłonięcie pomnika Ludwika Narbutta i towarzyszy w Dubiczach ziemi lidzkiej 6 sierpnia 1933 r.


rok1863_wilno

Rok 1863, 1923 r.

Ewelina Wróblewska
"Rok 1863" rozpoczyna serię reprintów złożoną z arcydzieł polskiej historiografii. Znajdą się w niej dzieła tak wybitnych historyków polskich z XIX i początków XX wieku, jak Józef Dąbrowski (piszący także pod pseudonimem J. Grabiec), Michał Sokolnicki, Feliks Koneczny, Fryderyk Skarbek, Walerian Kalinka i wielu innych. Tematycznie w serii znajdą się tomy opisujące polityczne oraz militarne dzieje Polski. Szczególne miejsce w tym unikatowym zbiorze zajmą monografie dotyczące powstań narodowych i wojen prowadzonych przez Polaków, ukażą się także ciekawe biografie oraz dzieła opisujące kształtowanie się sytuacji politycznej w Polsce.


Zarys_Historii

Zarys Historii Wojennej 76-Lidzkiego Pułku Piechoty

Komisja PułkowaNarbutt_i_jego_syn

Narbutt. Podanie o litewskiem 1863 roku powstaniu

Teodor Narbutt historyk i syn jego Ludwik. (Historyczna charakterystyka i powieść) - Karol A. Jelicki