kolesniki

Podziękowania z Koleśnik

SALCININKI R. KALESNINKI LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJA
Biudzetine istaiga, Mokyklos g. 4, Kalesninku k., LT – 17185, śalcininku r.

Do Lidera projektu Marsz Pamięci „Szlakiem Narbutta” Pana Łukasza Szełemeja

PODZIĘKOWANIE
Koleśniki, 10 maja 2021 r.

4 maja 2021 r. uczestnicy projektu Marsz Pamięci „Szlakiem Narbutta” ze Szczecina, Polska odwiedzili gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach, wsparli wyprawkami szkolnymi (plecaki, worki szkolne, gry edukacyjne, zabawki, puzzle itd.) dzieci z przedszkola i uczniów gimnazjum. W imieniu społeczności Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach (rejon Soleczniki, Litwa) pragnę bardzo serdecznie podziękować za odwiedzenie naszego gimnazjum, za dostarczenie naszym uczniom upominków, które będą przekazane dla każdej klasy podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Szczególnie dziękujemy za dostarczone materiały historyczne i książki, za pośrednictwem których wzbogaci się wiedza naszych uczniów o Polsce oraz za piękny gest, który ma na celu przywrócenie pamięci Ludwika Narbutta, bohatera Powstania Styczniowego, który na terenie Polski jest zapomniany.

Ogromnie się cieszymy z propozycji współpracy z Państwem, która ma jeden wspólny cel, pogłębienia i upowszechnienia wiedzy o Ludwiku Narbucie, o czym świadczy przekazany dla nas portret Ludwika Narbutta prawdziwego oblicza, które zdaniem Państwa, wskutek nieznanego zdarzenia historycznego zostało zamienione z inną postacią historyczną. Bardzo nam zależy, aby Ludwikowi Narbuttowi „przywrócić twarz” oraz oddać należytą cześć. Z przekonaniem wierzymy, że za pośrednictwem współpracy Państwa z samorządem rejonu Solecznickiego zostanie odnowiony przykościelny pomnik patrona naszego gimnazjum w Dubiczach r. orański.

Jest nam niezmiernie miło, że pamiętał Pan nie tylko o dzieciach, ale również o osobach dorosłych, pracownikach naszej szkoły. Dziękujemy za piękne upominki dla nauczycieli. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i bezinteresowność, za wsparcie oraz życzliwość. Jesteśmy pełni uznania i podziwu dla tego, co robicie w celu nawiązania oraz rozwijania współpracy z rodakami za granicą.

Jednocześnie życzymy owocnej pracy oraz wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku w imieniu społeczności
gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach
dyrektor Mirena Garackiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.