I_Kresowy_Turniej_Strzelecki

I Kresowe Zawody Strzeleckie za nami

I Kresowe Zawody Strzeleckie im. Ludwika Narbutta na strzelnicy Klubu Miłośników Strzelectwa „Dragon” w Zdrójnie. Zamykamy turniejem szeroką klamrą pierwszą edycję projektu „Szlakiem Narbutta”.

Zawody zostały objęte Patronatem Narodowym w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości RP przez pana Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Jesteś wdzięczni Panu Profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, Szefowi Ministerstwa Edukacji i Nauki za przesłany list, który odczytał Pan Krzysztof Borys, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

MINISTER EDUKACJI I NAUKI
Przemysław Czarnek
Warszawa, 21 sierpnia 2021 roku

Pan
Łukasz Szełemej
Lider Projektu
Marsz Pamięci Szlakiem Narbutta

Szanowni Państwo,
dziękuję za zaproszenie na I Kresowe Zawody Strzeleckie im. Ludwika Narbutta. Jestem Państwu wdzięczny za organizację szeregu inicjatyw w ramach projektu „Szlakiem Narbutta”. Pułkownik Ludwik Narbutt to postać o szlachetnym życiorysie, która poruszyła Państwa serca na tyle mocno, aby oddać się misji przywrócenia Narbuttowi należnego miejsca w panteonie polskich bohaterów niepodległościowych. Jest to postawa zasługująca na uznanie i głębokie wyrazy podziękowania. Poczucie przynależności do wspólnoty narodowej kształtuje wychowanie w domu, szkoła oraz szereg Środowisk patriotycznych. Aktywny patriotyzm, który w sposób ciekawy łączy elementy wychowania obywatelskiego, historycznego i pomocy potrzebującym jest działaniem godnym naśladowania i rozwijania.

We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wśród obszarów tematycznych znalazły się takie jak: „Śladami Polskiego Państwa Podziemnego” oraz „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Gorąco zachęcam do propagowania tego przedsięwzięcia w gronie wychowawców i nauczycieli.

Losy wspólnej historii to niebywale trwały budulec tożsamości narodowej, o którą jesteśmy zobowiązani dbać. Uczestnikom I Kresowych Zawodów Strzeleckich życzę dobrze spędzonego
czasu w duchu rywalizacji. Niech przyświeca wszystkim Państwu patron zawodów, który stawiał na pierwszym miejscu honor i godność.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek

Konkurencje strzeleckie:
1/ Pistolet sportowy bocznego zapłonu Psp – odległość 25 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.
2/ Historyczny pistolet centralnego zapłonu Pcz – odległość 25 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut). Cel – tarcza NT23P. W konkurencji można wykorzystywać broń wyprodukowaną do 1965 r. włącznie bez jakichkolwiek modernizacji przyrządów celowniczych oraz wymiany istotnych elementów broni.
3/ Pistolet centralnego zapłonu Pcz – odległość 25 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.
4/ Karabin centralnego zapłonu Kcz – odległość 100 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej). Czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut. Cel – tarcza pierścieniowa TS-4.
Przewiduje się rozegranie czterech klas sprzętowych:
a/ przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka;
a/ przyrządy celownicze: muszka i przeziernik (karabiny rodziny AR);
b/ celownik kolimatorowy z ewentualnym powiększalnikiem optycznym o
maksymalnym powiększeniu x 3;
c/ optyka;
5/ Historyczny karabin centralnego zapłonu Kcz – odległość 100 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej). Czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut. Cel – tarcza NT23P. W konkurencji można wykorzystywać broń wyprodukowaną do 1965 r. włącznie bez jakichkolwiek modernizacji przyrządów celowniczych oraz wymiany istotnych elementów broni.Przewiduje się rozegranie dwóch klas sprzętowych:
a/ standard – przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka;
b/ open;
6/ Karabin sportowy bocznego zapłonu Ksp – odległość 50 m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, przyrządy celownicze – przezierniki, postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni, ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej). Czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 10 minut. Cel – tarcza pierścieniowa TS-1.
Przewiduje się rozegranie dwóch konkursów:
a/ grupa młodzieżowa – zawodnicy do 18 roku życia włącznie;
b/ open;
7/ Karabin czarnoprochowy – odległość 50 m, 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych, postawa stojąca. Czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych – 30 minut. Cel – tarcza NT23P.
8/ Strzelba gładkolufowa – 10 celi rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległości od 10 do 20 m, każdy z zawodników oddaje 10 strzałów, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Do wyniku końcowego liczy się czas przebiegu +5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel lub trafiony w nieprawidłowej kolejności. Obowiązkowe doładowanie po 5 strzałach.
Przewiduje się rozgraniczenie dwóch klas sprzętowych:
a/ standard – strzelby tupu „pump action” z mechanicznymi przyrządami
celowniczymi;
b/ open – dowolna strzelba gładkolufowa oraz dowolna modyfikacja przyrządów
celowniczych;

Dziękujemy za liczne uczestnictwo i zaszczycenie nas wizytą przez Pana Generała Dywizji Andrzeja Reudowicza, zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna.

Możliwość komentowania została wyłączona.